Wie zijn we?

Tot het begin van de jaren 80 waren we als jonge twintigers actief betrokken bij de werking van een alternatieve kunstgalerie die zonder enig winstoogmerk kansen bood aan jonge beloftevolle voornamelijk Belgische plastische kunstenaars.

Professionele bezigheden -buiten het kunstmilieu- dwongen ons destijds om die activiteit op te schorten maar al die jaren bleven we gepassioneerd door die hedendaagse kunst en spendeerden we een behoorlijk deel van onze vrije tijd aan museum- en galeriebezoeken en de aankoop van werken via kunstveilingen of rechtstreeks (via de intermediair) van de kunstenaars. Door middel van een omvangrijke verzameling kunstboeken en catalogi bleven we ons documenteren over de (evolutie van) die plastische kunststromingen tot op heden.

Vier decennia later, bij de start van onze website einde 2016, is onze collectie behoorlijk uitgebouwd, ook al omdat in die periode nooit één werk van de hand werd gedaan. Nu onze professionele carrière beëindigd is nemen we de draad met dit verleden opnieuw op...